Privacy statement

Privacy statement/AVG

Dit is het privacy statement van Judith Konings. Alle werkzaamheden van Judith Konings vallen onder dit privacy statement (Judith Konings Trouwt, Judith Konings Schrijft en werkzaamheden onder de handelsnaam Judith Konings). Kvk 08187117, gevestigd te Nijverdal.

Persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ worden alle gegevens bedoeld die jij verstrekt over jezelf. Bijvoorbeeld je naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens verstrek je vrijwillig.

Doel

Om je antwoord te geven op je vraag of je een passend aanbod te kunnen doen, heb ik gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld een emailadres of telefoonnummer. Ik vraag niet meer gegevens dan noodzakelijk. Het verstrekken van de gegevens is volledig vrijwillig.

Vervolg doel

Wanneer een passend aanbod is gedaan en je wilt hiervan gebruik maken, dan heb ik mogelijk meer gegevens nodig:

  1. Voor mij als ondernemer is het verplicht om een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen heb ik hiervoor een (bedrijfs-)naam en adresgegevens nodig. Tevens een emailadres om de factuur te versturen. De boekhouding moet 5 jaar worden bewaard.
  2. Voor communicatie zijn telefoonnummer(s) en/of emailadres(sen) noodzakelijk. Wanneer alle werkzaamheden zijn voltooid (bijvoorbeeld huwelijk is voltrokken of gedicht is geschreven) en alles is afgerond, worden deze contactgegevens vernietigd.
  3. Wanneer ik op verzoek van een bruidspaar ook contact opneem met vrienden en/of familie, dan worden deze gegevens na beëindiging van de werkzaamheden vernietigd.
  4. Om een speech te kunnen schrijven en voordragen, gebruik ik de door het bruidspaar gegeven persoonlijke informatie. Deze speech wordt na de bruiloft vernietigd. De digitale versie wordt geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd voordat deze wordt opgeslagen. Aantekeningen worden vernietigd.
  5. Om een gedicht te kunnen schrijven gebruik ik door de opdrachtgever verstrekte (persoonlijke en/of zakelijke) informatie. Deze informatie en aantekeningen zullen na het voltooien van de opdracht worden vernietigd. Het gedicht/gedichten worden wel bewaard.

Bewaren van gegevens

Alle gegevens die wettelijk gezien moeten worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Overige gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd opgeslagen.

Website

Uitzondering op het bewaren van gegevens zijn recensies (en evt. blog) van een bruidspaar of opdrachtgever op de website. Hiervoor worden gebruikt: voornamen, plaats en datum huwelijk. Zowel een recensie/blog als foto’s en video’s worden alleen geplaatst na toestemming van het betreffende bruidspaar. Wanneer het bruidspaar geen toestemming geeft de recensie of blog te plaatsen worden ook deze gegevens vernietigd.

Cookies

Deze site maakt gebruik van enkele cookies voor statistische doeleinden (Google Analytics). Er worden geen cookies gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Beveiliging

Ik doe er alles aan wat in mijn macht ligt om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Denk hierbij aan versleutelen van gegevens, firewalls, virusscanner, beveiligde verbindingen, wachtwoorden, etc.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn ook derden betrokken. Denk hierbij aan hostingpartij, websitebeheer, automatische telefoonconnectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesysteem.  Met alle betrokken partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staan afspraken over het veilig verwerken en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens.

Vernietiging gegevens

Indien gegevens op papier staan worden deze vernietigd, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is. Digitale gegevens worden gewist, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn.

Datalek

Wanneer, ondanks alle inspanningen, toch een datalek wordt geconstateerd, zal ik gelijk contact opnemen met degene wiens gegevens gelekt zijn. Ook wordt contact opgenomen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, in te trekken, te rectificeren en/of te laten wissen uit de database, uitgezonderd gegevens die wettelijk gezien moeten worden bewaard. Hiervoor kun je mailen naar info@judithkonings.nl

Klacht

Heb je een klacht of ben je het niet eens met dit privacy statement? Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Judith Konings
Verbinding = liefde
Hi! Wil je kennismaken of heb je een vraag? Je kunt direct contact met me opnemen via Whatsapp. Start het gesprek met de knop hieronder. Bellen kan natuurlijk ook: .
Liever via email? Via het contactformulier op de website kun je me een berichtje sturen. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van me.